archive-kz.com » KZ » V » VKGU.KZ

Total: 1416

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  орындарыны бесінші жаз ы универсиадасыны бесінші ба дарламасы аясында 16 шы ж не 21 ші наурыз аралы ында Алматыда о атудан сайыстар тті Ш МУ командасы толы емес рамда нер к рсете отырып он бір 2009 03 26 қосылған Толығымен Оќудыњ аќысын мемлекет тљлейді Бџгін С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде оќу орныныњ басшылыѓы ќосымша білім гранттарын иеленген џздік студенттерді ќђттыќтады Ќђттыќтау рѕсімін жоѓары оќу орныныњ ректоры профессор Бейбіт Мамраев љткізді Грант иеленген ШЌМУ 2009 03 26 қосылған Толығымен НЕСИЕГЕ БІЛІМ АЛУ А БОЛАДЫ Студенттерге же ілдетілген несие беру ба дарламасына атысу а жаттарды абылдау С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетінде кеше са ат та ы 9 дан басталды Же ілдетілген несие беру ба дарламасыны ерекшелігі сол жылына 9 пайызды 2009 03 25 қосылған Толығымен РЕКТОРДЫ АБЫЛДАУЫНДА Жуырда университетті студенттер активі ректорды абылдауында болды Жо ары о у орныны бірінші басшысы Бейбіт Байма амбет лы Мамраев А са ан Сер азинаны Ба ытбек Сма ловты ж не Альбина Ж машкенованы абылдады Студенттер ректормен жалпы ал анда екі са аттай сали алы 2009 03 20 қосылған Толығымен Мамандыќ мерейтойына орай Жуырда С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ базасында Педагогика жѕне бастауыш білім беру ѕдістемесі мамандыѓыныњ жартыѓасырлыќ мерейтойына орай Мектепке дейінгі жѕне бастауыш білім беру педагогтарыныњ кѕсіби біліктіліктерін ќалыптастырудыњ љзекті 2009 03 20 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-03 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  ызметкерлеріне естелік медальдар табыс етілді Марапаттал андар атарында спорт клубыны т ра асы ж не ау ан со ысы ардагерлері ауымдасты ы т ра асыны орынбасары А Кожуховский университет ауіпсіздік ызметіні 2009 02 19 қосылған Толығымен Алда шінші е бек семестрі Жуырда С Аманжолов атында ы Ш МУ ды бас имаратында студенттерді облысты рылыс жаса тары штабыны ызметкерлерімен кездесуі тті Біраз а ша табу а на ты м мкіндік беретін шінші е бек семестрі студенттер мірінде ма ызды роль ат арады Б гінгі 2009 02 19 қосылған Толығымен Ш МУ МАТЕМАТИКТЕРІНІ ТАБЫСЫ Жуырда С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемелкеттік университеті математик студенттеріні командасы Яссауи атында ы Халы аралы аза т рік университетіні базасында Т ркістан аласы ткен жо ары о у орындары арасында ы республикалы олимпиададан оралды ылымдар патшасы математика 2009 02 18 қосылған Толығымен Серіктестік ма сатында С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетінде Конрад Аденауэр атында ы орды кілдері Орталы Азия ж не О т стік Кавказ бойынша айма ты кілдік кілі Г Риссель мырза ж не орды республикамызда ы кілдігіні басшысы 2009 02 11 қосылған Толығымен Алтын белгіге міткерлермен кездесу Жуырда бізді университетте алалы мектептерді болаша т лектері Алтын белгі мен ерекше лгідегі аттестат а міткерлер болып айтты Сына ты тест тапсыр ан олар С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні абыр асында бес 2009 02 09 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-02 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  ылыми ке есіні 2009 жылда ы ал аш ы кезектен тыс отырысы болды Оны аш ан Ш МУ ректоры профессор Б Мамраев ткен жыл жо ары о у орныны жымы шін жалпы ал анда табысты ая тал анын атап 2009 01 14 қосылған Толығымен Меморандум а ол ойылды Кеше облыс орталы ыны кімі Темірбек асымжанов ж не С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні ректоры Бейбіт Мамраев скемен аласы кімдігі мен С Аманжолов атында ы Ш МУ арасында ы ынтыма тасты туралы меморандум а ол 2009 01 13 қосылған Толығымен ЃЫЛЫМИ КЕЊЕС ОТЫРЫСЫ Љткен жылдыњ соњында университет ѓылыми кењесініњ кезекті отырысы болды Онда бірнеше мѕселе ќарастырылып талќыѓа салынды Экология жѕне жаратылыстану ѓылымдары факультетініњ деканы Анар Мырзаѓалиева Факультеттегі лицензия талаптарына сѕйкес маман даярлау сапасы 2009 01 06 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2009-01 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  ѓалым Сѕрсен Аманжоловтыњ ескерткішіне салтанатты тџрде гџл шоќтарын ќою рѕсімі љтті Біз Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетініњ Сѕрсен Аманжолов есімімен аталып жџргенін маќтан етеміз деді 2008 12 30 қосылған Толығымен СТУДЕНТТІК СЅРСЕНБІ Университетіміздегі ењ танымал іс шаралардыњ бірі студенттік сѕрсенбі Бђл жолѓы ректордыњ студенттермен кездесуі жылдыњ соњында љткізілді Жоѓары оќу орныныњ бірінші басшысы Бейбіт Баймаѓамбетђлы Мамраевпен жастар емен жарќын ѕњгімелесті Мен џшін ењ 2008 12 26 қосылған Толығымен ТЅРБИЕ ЖЂМЫСЫ ЖЅНЕ ЖАСТАР САЯСАТЫ ДЕПАРТАМЕНТІ ЕЊБЕККЕРЛЕРІНІЊ КЉШПЕЛІ ЖИНАЛЫСЫ 18 желтоќсанда С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде Ќазаќстан Республикасы білім жѕне ѓылым министрлігіне ќарасты тѕрбие жђмысы жѕне жастар саясаты департаментініњ жауапты ењбеккерлері кљшпелі жиналыс љткізді Біздіњ университетке келген аталѓан 2008 12 22 қосылған Толығымен Ш МУ С ЛТАНЫ 2008 19 желто санда С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетінде Ш МУ с лтаны 2008 сайысы болып тті О ан университетімізді дарынды рі батыл жігіттері атысты Т рлі факультеттер атынан шы ан 12 атысушы з нерлерін 2008 12 22 қосылған Толығымен А Н Труновты еске алу а арнал ан турнир 12 15 желто сан к ндері С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні бас корпусында атал ан о у орныны о ытушысы дене шыны тыру факультетіні деканы 1967 1991 жылдар бол ан А Н Труновты еске алу а арнал ан волейболдан облысты 2008 12 18 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2008-12 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  Толығымен Бірінші курс таланттары Жуырда С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетінде Бірінші курс таланттары атты студенттерді д ст рлі бай ауы ая талды Университетті барлы факультеттері сондай а к п салалы колледж студенттері ш к н ішінде жар ын да тартымды думанды 2008 11 26 қосылған Толығымен Волейбол біріншілігі С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетінде Спорт наша орлы а арсы ранымен ткен 15 ші спартакиада аясында волейболдан факультеттер арасында ы біріншілік ая талды Спортакиаданы ресми ашылуы ректор профессор Б Б Мамраевты м дениет ж не спорт 2008 11 24 қосылған Толығымен алым сапары 2008 жылды 20 арашасында С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік уиверситетінде Сырты беттерді модификациялау институтыны директоры Сумы аласы Украина ф м д профессор Александр Дмитриевич Погребняк болды Александр Дмитриевич атты заттар ж не материалтану 2008 11 24 қосылған Толығымен Басты назарда сљз бостандыѓы 20 21 ќарашада С Аманжолов атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік университетінде Ѕділ сљз халыќаралыќ ќорыныњ бастамасымен оќыту семинары болып љтті Семинарды Ђлыбритания елшілігініњ ќолдауымен ђймдастырылды Семинар таќырыбы Журналист ќђќыѓын ќорѓау џшін аќпараттыќ 2008 11 24 қосылған Толығымен Ш МУ студенттері к міс ж не ола ж лдегерлер 7 ші ж не 9 шы араша аралы ында ара анды аласында ерлер мен йелдер арасында ы дзюдо к ресінен аза стан Республикасыны чемпионаты болып тті О ан С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университеті М дениет ж не спорт факультетіні 2008 11 19 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2008-11 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  университеті мен Ш О ішкі істер Департаменті арасында ы ріптестік туралы Меморандум а с йкес полиция а к мек к рсететін студенттер жаса ы ПКСЖ рылма Салтанатты т саукесер 24 азан к ні болады 2008 10 17 қосылған Толығымен Университетті ту ан к ні С рсен Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университеті зіні кезекті 56 ту ан к нін атап тті Мереке стаз к ніне сай келгендіктен б л жо ары о у орны шін те ма ызды болды Университет жыл сайын мы нан 2008 10 16 қосылған Толығымен О у орныны даму стратегиясы С Аманжолов атында ы Ш МУ ылыми Ке есі м жілісінде 08 10 2008 г о у орныны 2009 2011 жылдар а арнал ан жа а даму Стратегиясыны т саукесері ткізілді Стратегияны Университет ректоры профессор Б Б Мамраев таныстырды Ол з с зінде Стратегияны Елбасы 2008 10 16 қосылған Толығымен Ш МУ дегі ылыми т жірибелік конференция С Аманжолов атында ы Шы ыс аза стан мемлекеттік университетіні абыр асында 9 азан к ні Алтай Еуразия ке істігінде тарихи д ст рлер мен айма аралы ріптестікті перспективалары атты Халы аралы ылыми т жірибелік конференциясы ткізілді Конферен цияны басты йымдастырушылары Шы ыс 2008 10 16 қосылған Толығымен С Аманжолов атында ы Ш МУ 15 спартакиадасы 9 мен 15 азан аралы ында С Аманжолов атында ы Ш МУ 15 спартакиадасыны аясында университетті барлы факультеттеріні арасында ша ын футболдан ерлер мен йелдер жарыстар ткізіледі 2008 10 16 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/date/2008-10 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу аясында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылы жетістіктері мен болашағы атты дөңгелек үстел өтті І с шара модераторы тәрбие жұмысы жөніндегі проректор п ғ к Ровнякова 2016 02 11 қосылған Толығымен Ұлан ауданының түлектерінің қатысуымен Университет күні Бүгін С Аманжолов атындағы ШҚМУ да Ұлан ауданының мектеп бітіруші түлектерінің қатысуымен Университет күні өтуде Ұлан ауданынан келген 125 мектеп оқушысы 4 топқа бөлініп 1 оқу ғимаратының акт залында білім ордасының оқытушылар 2016 02 11 қосылған Толығымен Хоккей командасы Универсиада 2016 сайысына жол тартты 9 ақпан күні С Аманжолов атындағы ШҚМУ дің хоккей командасы Защита теміржол вокзалынан соңғы рейспен Қазақстан ЖОО лары арасында өтетін Универсиада 2016 жарысында бақ сынауға аттанды Спортшыларымызға Шығыс жерінің намысын қорғап тек алтын 2016 02 10 қосылған Толығымен Білім беру процессіндегі электронды ресурстардың рөлі 10 ақпан күні С Аманжолов атындағы ШҚМУ дің Ғылыми кітапханасы негізінде Білім беру процессіндегі электронды ресурстардың рөлі тақырыбында семинар өтті Аталмыш семинар Шығыс Қазақстан облысының орта білім беру мекемелерінің кітапханаларына арналып 2016 02 10 қосылған Толығымен Студенттердің Шабыт театрының II театрлық маусымының ашылуы 3 оқу ғимаратының акт залында студенттердің Шабыт театрының ІІ театрлық маусымының ашылу салтанаты өтті Қайран күндер әдеби музыкалық қойылымы танымал ақын Мұқағали Мақатаевтың 85 жылдығына арналды Кездесудің негізгі мақсаты қазақ поэзиясының мақтанышы Мұқағали 2016 02 10 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10 2012 12 12 11 19 10 15 09

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/index?page=2 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Ақпараттар :: Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті
  Универсиядасында ШҚМУ дің 6 командасы қатысуда 6 ақпан күні Қазақстанда ҚР ЖОО лары арасында VI қысқы Универсияда бастау алды Онда С Аманжолов атындағы ШҚМУ ден 6 команда бақтарын сынауда ШҚМУ командалары шаңғы жарысы сноуборд тау шаңғысы спорты шайбы 2016 02 09 қосылған Толығымен Біздің студенттеріміз Жас Қанат байқауында бақ сынауда Ақпан айының 8 і мен 9 да Металлургтер Мәдениет Үйінде Жас Қанат республикалық байқауының облыстық іріктеу кезеңі өтіуде Бірінші турға бүкіл облыстан 45 вокалшы қатысты Оның ішінде университет атынан Манай Ғылымқал Сайлау 2016 02 09 қосылған Толығымен ШҚО да облыс әкімінің жүлдесіне бокстан халықаралық турнир өтуде Қаламыздағы Жекпе Жек сарайында 2000 2001 жылғы жасөспірімдер арасында Шығыс Қазақстан облысы әкімінің жүлдесіне арналған халықаралық турнир жалғасуда Байрақты сайыстың ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар қатысып жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі 2016 02 09 қосылған Толығымен Блогер жайлы блог Осыған дейін хабардар еткеніміздей жексенбі күні С Аманжолов атындағы ШҚМУ жанынан құрылған Серпін 2050 штабының басшысы Берік Қадірұлының бастамасымен қаламыздағы танымал блогер Әлібек Тұрсымбетовпен кездесу өтті Ағамыз да ә дегеннен қысылып қымтырылмай 2016 02 08 қосылған Толығымен Жас қанат жас орындаушылар байқауы өтуде Шығыс Қазақстан облысының мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының Шығыс Қазақстан облыстық мемлекеттік филармониясы Жас қанат жас орындаушылар байқауы өтуде Өтетін уақыты 8 ақпан 14 00 байқаудң ашылуы және 1 ші 2016 02 08 қосылған Толығымен Архив 2016 02 43 01 46 2015 12 51 11 51 10 63 09 30 08 13 07 11 06 30 05 22 04 33 03 48 02 50 01 19 2014 12 40 11 27 10 26 09 17 08 2 07 8 06 7 05 25 04 50 03 37 02 35 01 14 2013 12 18 11 15 10 12 09 4 08 2 07 6 06 6 05 15 04 17 03 15 02 17 01 10 2012 12 12 11 19

  Original URL path: http://www.vkgu.kz/kz/news/index?page=3 (2016-02-15)
  Open archived version from archive •